Neatkarīgi no tā, vai tiek uzsākts jauns projekts vai jau esošajam projektam tiek piesaistīti jauni komandas locekļi, jūsu kā projektu vadītāja uzdevums ir nodrošināt, lai projekta uzsākšana noritētu bez sarežģījumiem. Tas ietver efektīvas ievadprogrammas iekļaušanu, lai nodrošinātu, ka jaunie darbinieki izprot projekta prasības un savas lomas tajā. Dažreiz pat vislabākais projekta plānošanas rīks pats par sevi nav pietiekams. Nepietiek ar to, ka jums pašiem ir visa informācija par projektu. Galvenais, lai izveidotu veiksmīgu projektu, ir tas, lai visi jūsu darbinieki būtu vienisprātis.

Nepietiekama projekta uzsākšana rada šādus riskus: jūsu komandas locekļi nesaprot prasības, tāpēc viņi nevar pilnvērtīgi piedalīties projektā. Cilvēkiem nav pieejami rīki, kas viņiem būtu jāizmanto. Jūs tērējat pārāk daudz laika, skaidrojot lietas pēc projekta uzsākšanas. Projekts aizkavējas. Saraksts varētu būt vēl garāks, bet jūs saprotat, par ko ir runa. Resursu piesaiste jebkuram projektam ir būtiska, lai tas tiktu pabeigts savlaicīgi (un budžeta ietvaros).

Kas ir projekta uzņemšana darbā?

Kā zināms, starp 8 galvenajām projektu vadības problēmām ir nepietiekami resursi un neskaidras gaidas. Projekta uzsākšana ir resursu iesaistīšana projektā, kas būtībā ir darbinieku ievadīšanas process. Pielāgota ievadprogramma var palīdzēt jaunajiem darbiniekiem justies ērtāk jaunajā darbā un izprast uzņēmējdarbības un lomu gaidas. Mērķis ir pārliecināties, ka visi projektā iesaistītie, jo īpaši jaunie darbinieki, saprot tā uzņēmējdarbības mērķus un prasības, zina savu lomu un paša projekta gaidāmo rezultātu. Šāda strukturēta pieeja, izmantojot darbinieku ievadprogrammu, nodrošina, ka jaunie komandas locekļi var pilnvērtīgi piedalīties projektā, pavadot mazāk laika, mēģinot to izprast, un vairāk reāli pildot savus uzdevumus.

Efektīvas ievadprogrammas nozīme

Efektīva projekta uzsākšana sniedzas tālāk par vienkāršu iepazīstināšanu ar projektu. Tas ir visaptverošs process, kurā jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar projekta vīziju, mērķiem un metodoloģiju. Šī saskaņošana ir ļoti svarīga, jo tā tieši ietekmē to, cik efektīvi un lietderīgi komanda darbosies visā projekta dzīves ciklā. Nepareiza saskaņošana var novest pie pārpratumiem, nepareizas saziņas un termiņu neievērošanas, kas var izjaukt projektu.

Ietekme uz komandas sniegumu

Pienācīga ievadīšana darbā būtiski ietekmē komandas sniegumu. Ja komandas locekļi izprot projekta mērķus un savas lomas tajā, viņi, visticamāk, būs produktīvāki un motivētāki. Labi ievadīta komanda ir arī labāk sagatavota risināt problēmas un pielāgoties pārmaiņām, tādējādi radot noturīgāku projekta vidi. Viņi kļūst elastīgi, spēj mainīt stratēģijas un risināt negaidītus šķēršļus, nezaudējot no redzesloka projekta mērķus.

Ilgtermiņa panākumu veidošana

Uzņemšana darbā nav saistīta tikai ar tūlītēju projekta uzsākšanu. Tā ir pamats ilgtermiņa panākumiem. Ieguldot līdzekļus rūpīgā ievadapmācībā, projektu vadītāji var nodrošināt, ka viņu komandas ir sagatavotas arī turpmākajiem projektiem, tādējādi radot ilgtspējīgu un efektīvu projektu vadības kultūru. Šī tālredzība ne tikai dod labumu pašreizējam projektam, bet arī rada precedentu vienmērīgākam pāreju procesam un efektīvākai sadarbībai turpmākajos projektos.

Veiksmīgas projekta uzņemšanas darbā soļi

Tagad, kad jau zināt, kāpēc ir svarīgi, lai, uzsākot projektu, jūsu resursi tiktu pareizi uzņemti, iepazīstināsim jūs ar šo procesu.

1. Visaptverošas informācijas vākšana

Vispirms pārliecinieties, ka jums ir visa nepieciešamā informācija par projektu, lai to varētu nodot komandai. Materiāli, kas jums varētu būt nepieciešami, var atšķirties atkarībā no projekta rakstura - vai tas ir jauns projekts, vai jau notiekošs projekts? Sarakstā var būt:

 • Rezultātu saraksts (piemēram, biznesa prasību dokuments).
 • Projekta grafiks
 • Pašreizējais darba apraksts (SOW)
 • Nedēļas statusa ziņojums
 • informācija par veselību un drošību, tostarp sīkāka informācija par telpu izkārtojumu, ugunsdrošības izejām, pirmās palīdzības iespējām un pārskats par DDVA politiku.

Var būt noderīgs arī augsta līmeņa projekta plāns, kas ietver projekta mērķus, atkarības, pieejamos resursus, laika grafiku un budžetu. Kontaktinformācijas apkopošana ārkārtas situācijās ir būtisks solis, lai nodrošinātu jauno darbinieku drošību un labklājību.

Dokumentācijas nozīme

Pareiza dokumentācija kalpo par projekta uzsākšanas pamatu. Tā ir atskaites punkts, uz kuru komandas locekļi var atsaukties, kad viņiem nepieciešama skaidrība par projekta detaļām. Tas samazina atkarību no nepārtrauktas saziņas turp un atpakaļ un ļauj komandas locekļiem būt patstāvīgākiem un informētākiem. Visaptveroša dokumentācija nodrošina, ka visiem ir pieejama viena un tā pati informācija, veicinot konsekvenci un samazinot kļūdu iespējamību.

2. Veidojiet jaunu komandas locekļu komandu

Ja vēl neesat atraduši resursus projekta īstenošanai, noskaidrojiet, kādas ir katra darbinieka vajadzības un funkcijas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai. Pēc tam meklējiet resursus ar atbilstošām prasmēm, kas atbilst šīm prasībām. Teamdeck varat ātri atrast komandas locekļus ar vēlamajām prasmēm, izmantojot pielāgotos laukus. Kad esat atraduši komandas locekļus savam projektam, pārliecinieties, vai viņi ir pieejami. To var viegli izdarīt, ja izsekojat darbinieku pieejamībai. Teamdeck resursu pārvaldības programmatūra piedāvā darba slodzes joslas skatu, kas norāda, vai cilvēks ir brīvs, lai rezervētu vietu, vai arī viņš jau ir piesaistīts kādam projektam.

Pārliecinieties, vai katrs izvēlētais komandas dalībnieks ir oficiāli pieteikts darbam projektā. Ja jums ir tiešsaistes kalendāra plānotājs, norīkojiet komandas locekļus, lai vēlāk varētu sekot līdzi viņu laikam un darba slodzei.

Saliedētas vienības veidošana

Veidojot komandu, nepietiek tikai ar lomu aizpildīšanu, bet gan ar saliedētas vienības izveidi, kurā katrs dalībnieks saprot savu ieguldījumu projekta panākumu nodrošināšanā. Šis solis ir izšķirošs, lai veicinātu komandas locekļu atbildības un atbildības sajūtu. Ja katrs zina savas lomas un to, kā tās saskan ar projekta mērķiem, tas veicina vienotību un kopīgu mērķi, uzlabojot komandas kopējo sniegumu un morāli.

3. Iestatiet rīkus

Kad esat norīkojis cilvēkus darbam projektā, iestatiet rīkus, kurus viņi izmantos projekta īstenošanai. Daži rīki, kuriem, iespējams, vēlaties, lai jūsu komandas locekļiem būtu piekļuve, ir šādi:

 • Sadarbības rīki: Uzņēmumā Teamdeck mēs izmantojam tādus rīkus kā Confluence un Bitbucket, tāpēc vēlamies nodrošināt, lai viņiem būtu piekļuve darbvietām un tiem piešķirtajiem projektiem.
 • saziņas kanāli: Mēs izmantojam Slack ikdienas saziņai, tāpēc mums ir nepieciešams, lai komandas locekļi pievienotos pareizajiem kanāliem. Slack pārvaldība vairākās darba telpās var būt ļoti svarīga lielākām komandām vai projektiem, kas aptver dažādas nodaļas, tāpēc ir ļoti svarīgi šo jautājumu risināt jau uzņemšanas procesa laikā.
 • Darba laika uzskaite un laika uzskaite: Mēs vēlamies izsekot savu darbinieku darba slodzei un darba stundām. Tā kā viņi paši aizpilda darba laika uzskaites lapas, viņiem ir jābūt Teamdeck kontam ar piešķirtu pareizo lomu.
 • Projektu plānošanas programmatūra vai jaudas plānošanas rīki
 • Darbinieku laika pārvaldības lietotnes
 • Atvaļinājumu pārvaldības programmatūra
 • Darbinieku pārvaldības programmatūra

Šādā veidā ikviens var dot pilnīgu ieguldījumu projektā. Piekļuve nepieciešamajiem rīkiem un kanāliem nodrošina, ka komandas locekļi ir informēti par projektu un var vieglāk strādāt kopā.

Produktīvas vides radīšana

Darbarīku iestatīšana ir saistīta ar tādas vides radīšanu, kurā var attīstīties produktivitāte. Pareizi rīki ļauj komandas locekļiem efektīvi sazināties, efektīvi pārvaldīt savus uzdevumus un sekot līdzi projekta gaitai un prasībām. Šāda strukturēta vide ne tikai atvieglo raitu ikdienas darbu, bet arī uzlabo komandas spēju ievērot termiņus un saglabāt augstas kvalitātes rezultātus.

4. Ievietojiet ievadseminārus

Tiklīdz ir pieejama visa informācija par projektu, izvēlēta komanda un rīki, varat iesaistīt komandas dalībniekus. Ja sākat jaunu projektu, varat kopā ar klientu organizēt semināru. Šāda uzsākšanas semināra (jeb Sprinta nulles) laikā mērķis ir: atklāt projekta riskus un atkarības.

Pārbaudiet, vai visiem ir vienāda izpratne par projekta darbības jomu.

Pārliecinieties, ka klienta cerības ir reālas.

Identificējiet visas konfliktsituāciju vai neatbilstību jomas, kas jāatrisina pirms projekta uzsākšanas Ja projekta uzsākšanas laikā piedalās klients, tas palīdzēs aptvert visas projekta jomas. Turklāt, iepriekš skaidri formulējot gaidas un dodot komandai iespēju paust savu viedokli, tiks uzlabota sadarbība vēlāk.

Ja esošajā projektā iesaistāt jaunus resursus vai ja nepieciešams veikt izmaiņas darbības jomā, pievērsiet uzmanību zināšanu nodošanai. Īsi iepazīstiniet komandu ar projektu: tā mērķiem, uzņēmējdarbības uzdevumiem, prasībām un gaidāmajiem rezultātiem. Informējiet katru komandas locekli par viņa lomu. Šī sanāksme nodrošina, ka visi saprot projektu.

Pēc ievadsemināru sesijām iekļaujiet komandas veidošanas pasākumus, lai palīdzētu veidot attiecības starp darbiniekiem organizācijā.

Komandas sadarbības uzlabošana

Uzņemšanas sesijas ir ne tikai informatīvas, bet arī interaktīvas platformas komandas saliedētības veidošanai un kolektīvai izpratnei par projekta misiju un mērķiem. Šajās sesijās tiek likti pamati sadarbības un produktīvas projekta vides izveidei. Veicinot atklātu saziņu un savstarpēju sapratni, ievadses sesijas veicina komandas darba un kopīgas atbildības sajūtu.

5. Pastāvīga saziņa un atgriezeniskā saite

Pat pēc sākotnējās darbā iekārtošanas ir ļoti svarīgi uzturēt atklātu saziņu un regulāras atgriezeniskās saites sesijas. Tas nodrošina, ka komandas locekļi var paust bažas, uzdot jautājumus un būt informēti par jebkādām izmaiņām projektā. Šāds pastāvīgs dialogs ir ļoti svarīgs, lai pielāgotos jauniem izaicinājumiem un saglabātu visu vienotību ar projekta mērķiem. Regulāra informācijas atjaunināšana un atgriezeniskās saites cikli palīdz savlaicīgi identificēt iespējamās problēmas un attiecīgi pielāgot stratēģijas.

Noslēguma kopsavilkums - kas vēl par projektu uzņemšanu darbā?

Uzsākot projektu, projektu vadītājiem jākoncentrējas uz projekta zināšanu nodošanu savai komandai. Tas ir laiks, kad jūs pieņemat galīgos lēmumus par savu komandu, izvēlaties labāko resursu pārvaldības rīku un uzņemat resursus. Šajā projekta posmā jūs varat samazināt jautājumu skaitu, ko komandas locekļi uzdotu vēlāk, un uzlabot savstarpējo sadarbību, jo katrs precīzi zina, kas viņam ir uzticēts.

Nepārtraukts un attīstošs process

Efektīva projekta ievadapmācība nav vienreizējs pasākums, bet gan nepārtraukts process, kas attīstās līdz ar projektu. Nepārtraukta saziņa, atgriezeniskā saite un regulāras pārbaudes ir būtiskas, lai nodrošinātu, ka ievadprojekta uzsākšanas process paliek aktuāls un efektīvs, projektam turpinoties. Pielāgojamība ievadprocesā ļauj komandām dinamiski reaģēt uz izmaiņām un jaunu informāciju, saglabājot saskaņotību un koncentrēšanos visā projekta dzīves ciklā.

Turklāt projekta ievads ir iespēja noteikt projekta kultūras un darba ētikas toni. Tas ir ideāls laiks, lai ieaudzinātu tādas vērtības kā atbildība, pārredzamība un komandas darbs, kas ir ļoti svarīgas ilgtermiņa projekta panākumiem. Ieguldot laiku un pūles rūpīgā ievadprojekta uzsākšanas procesā, jūs izveidojat projektam stabilu pamatu, bruģējot ceļu gludākai, efektīvākai un veiksmīgākai projekta īstenošanai.

Projekta vērtību iedzīvināšana

Nodrošinot, ka katrs komandas dalībnieks ne tikai zina savus uzdevumus, bet arī saprot, kā viņa darbs iekļaujas plašākā kopainā, tiek radīta atbildības sajūta un lepnums par projektu. Tas, savukārt, var veicināt lielāku motivāciju, labāku darba kvalitāti un, visbeidzot, veiksmīgu projekta īstenošanu, ievērojot laika un budžeta ierobežojumus. Kad komandas locekļi redz, kā viņu ieguldījums ietekmē projekta vispārējos panākumus, tas veicina lielāku apņemšanos un entuziasmu attiecībā uz savu darbu.

Tehnoloģiju izmantošana darbā uzņemšanā

Tehnoloģiju izmantošana var ievērojami uzlabot darbā iekārtošanas procesu. Projektu vadības, saziņas un sadarbības rīki palīdz racionalizēt procesu, atvieglojot jauno komandas locekļu integrēšanos projektā un ļaujot viņiem sākt efektīvi strādāt jau no pirmās dienas. Tādas tehnoloģijas kā automatizētas darba plūsmas, digitālās zināšanu bāzes un reāllaika saziņas platformas vienkāršo darbā uzsākšanas loģistiku un nodrošina konsekventu, pieejamu informāciju visiem komandas locekļiem.

Nobeiguma domas

Projekta ievadapmācība ir vairāk nekā tikai administratīvs uzdevums; tas ir stratēģisks solis, kas sagatavo augsni projekta panākumiem. Koncentrējoties uz skaidru saziņu, atbilstošu dokumentāciju un nepārtrauktu atbalstu, projektu vadītāji var nodrošināt, ka viņu komandas ir labi sagatavotas, lai risinātu problēmas un efektīvi sasniegtu mērķus.

Uzņemšanas process ir ieguldījums projekta nākotnē. Tas veido uzticības, skaidrības un sagatavotības pamatu, kas palīdz komandai pārvarēt sarežģījumus un sasniegt rezultātus. Veltot laiku un resursus efektīvai ievadapmācībai, projektu vadītāji var uzlabot komandas saliedētību, uzlabot sniegumu un radīt precedentu veiksmīgai projekta īstenošanai gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Galu galā projekta ievadapmācība ir saistīta ar stabilas sistēmas izveidi, kas atbalsta visus projekta aspektus. Tas nozīmē veicināt kultūru, kurā katrs komandas dalībnieks saprot savu lomu, jūtas novērtēts un ir motivēts dot ieguldījumu projekta panākumos. Tā kā projekti kļūst arvien sarežģītāki un apjomīgāki, labi strukturēta ievadprocesa nozīme kļūst vēl svarīgāka. Ar rūpīgu un pārdomātu ievadapmācību projektu vadītāji var pārvērst potenciālās problēmas par izaugsmes un inovācijas iespējām.

Vēlaties būt pārliecināti, ka projekta ievadapmācība ir veiksmīgi īstenota Efektīva resursu pārvaldība projektu komandām, pateicoties mūsu resursu pārvaldības programmatūrai

"Get

Saistītās ziņas