Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2024 r.

Teamdeck sp. z o.o. ("my", "nas" lub "nasz") z siedzibą przy ul: Nowowiejskiego 55, 61-734 Poznań, Polska, NIP: 7831750055, REGON: 365865326, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców (KRS) pod nr. 0000646426 prowadzi serwis internetowy https://teamdeck.io ("Serwis").

Niniejsza strona zawiera informacje na temat naszych zasad dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi.

Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać danych użytkownika nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce Prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach, dostępnych pod adresem https://teamdeck.io.

Teamdeck sp. z o.o. jest spółką prawa polskiego i w związku z tym przestrzega przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

§1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić klienta o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z klientem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi adres e-mail klienta, imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy ("Dane osobowe").

§2. Dane dziennika

1. Możemy również gromadzić informacje, które przeglądarka klienta wysyła za każdym razem, gdy klient odwiedza naszą Usługę ("Dane dziennika"). Te dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego ("IP") komputera klienta, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu odwiedzane przez klienta, godzina i data wizyty klienta, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

2. Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszej Usługi. Ci zewnętrzni dostawcy usług mają własne polityki prywatności dotyczące sposobu wykorzystywania takich informacji.

§3. Pliki cookie

1. Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki klienta ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera klienta.

2. Używamy plików "cookies" do zbierania informacji. Klient może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak klient nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

§4. Remarketing behawioralny

1. Teamdeck sp. z o.o. korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich klientom, którzy odwiedzili nasz Serwis. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty klienta w naszym Serwisie.

  • Google

Usługa remarketingu Google AdWords jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę ustawień Google Ads: http://www.google.com/settings/ads.

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - dla przeglądarki internetowej. Google Analytics Opt-out Browser Add-on zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

  • FacebookUsługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach od Facebooka można znaleźć na tej stronie: https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Aby zrezygnować z reklam Facebooka opartych na zainteresowaniach, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/about/ads/#568137493302217

Facebook przestrzega zasad samoregulacji w zakresie reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Użytkownik może również zrezygnować z usług Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnować za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

Więcej informacji na temat praktyk Facebooka w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§5. Usługodawcy

1. Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

2. Te osoby trzecie mają dostęp do Danych osobowych klientów wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

§6. Komunikacja

Możemy wykorzystywać dane osobowe klienta do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla niego interesujące. Klient może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

§7. Zgodność z przepisami prawa

Ujawnimy Dane osobowe klienta, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub wezwanie sądowe lub jeśli uznamy, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania prawa i uzasadnionych żądań organów ścigania lub w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Usługi.

§8. Transakcje handlowe

Jeśli Teamdeck sp. z o.o. jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe klientów mogą zostać przekazane. Powiadomimy o tym, zanim Dane Osobowe klienta zostaną przeniesione i będą podlegać innej Polityce Prywatności.

§9. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych klientów jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych klientów, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

§10.Transfer międzynarodowy

1. Informacje o klientach, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową użytkownika, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

2. Jeśli klient znajduje się poza Polską i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że przekazujemy te informacje, w tym Dane Osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.

3. Zgoda klienta na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji przez klienta, stanowi zgodę klienta na takie przekazanie i zgodę klienta.

§11 Linki do innych stron

1. Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klient kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy klientowi zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej przez niego witryny.

2. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

§12. Prywatność dzieci

1. Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia ("Dzieci").

2. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci w wieku poniżej 13 lat bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

§13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

1. Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy klienta o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

2. Zaleca się, aby klient okresowo sprawdzał niniejszą Politykę prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.