Polityka ochrony danych

PODSUMOWANIE:

Teamdeck sp. z o.o. ("my", "nas" lub "nasz") z siedzibą przy ul: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP: 7831750055, REGON: 365865326, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców (KRS) pod nr. 0000646426 prowadzi serwis internetowy https://teamdeck.io (Serwis).

Niniejsza strona zawiera informacje na temat naszych zasad dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących naszej Polityki ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem contact@teamdeck.io.

Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać danych użytkownika nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych.

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Należy tutaj zauważyć, że nasze relacje biznesowe są zobowiązaniem długoterminowym, które jest ustalane na podstawie okresów wieloletnich. Jeśli dane nie są już wymagane w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, są one usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest wymagane - przez ograniczony czas - w celu wypełnienia obowiązków przechowywania dokumentacji zgodnie z prawem handlowym i podatkowym.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi oraz informowania użytkownika o naszych usługach. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi i w celu korzystania z niej użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas informacji zgodnie z niniejszą polityką. Użytkownik dobrowolnie przekazuje nam informacje i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Użytkownik ma prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Teamdeck sp. z o.o. jest spółką z siedzibą w Polsce i w związku z tym przestrzega przepisów i wymogów wynikających z prawa europejskiego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazujesz za pośrednictwem teamdeck.io jest Teamdeck sp. z o.o. z siedzibą przy ul: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP: 7831750055, REGON: 365865326, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr. 0000646426.

§2. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 1. Przed skorzystaniem z naszej Usługi prosimy klienta o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z klientem, zidentyfikowania go i dostarczenia mu informacji marketingowych. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przekazanie nam danych osobowych w celu korzystania z naszej Usługi. Możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, klikając pole wyboru "Chcę otrzymywać informacje i aktualizacje od Teamdeck i Apptension" znajdujące się w naszym Serwisie. Dane osobowe mogą obejmować między innymi adres e-mail klienta, imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy ("Dane Osobowe"). Gromadzimy informacje podawane przez użytkownika za pośrednictwem Usługi, gdy:
  a) korzystania z Usługi,
  b) zarejestrować lub zaktualizować konto,
  c) skontaktować się z nami,
  d) subskrybować newslettery.
 2. Używamy informacji o użytkowniku dla naszych uzasadnionych interesów, w tym:a) zarządzanie Usługą oraz rejestracją i kontem użytkownika,
  b) świadczenia usług za pośrednictwem teamdeck.io, odpowiadania na pytania użytkowników i wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umowy wiążącej nas z użytkownikiem,
  c) zapewnienie obsługi klienta,
  d) komunikowanie się z użytkownikiem w związku z powiadomieniami technicznymi, aktualizacjami, alarmami bezpieczeństwa, informacjami o zmianach w Regulaminie lub Zasadach ochrony danych,
  e) aby pomóc i chronić bezpieczeństwo usług Teamdeck,
  f) ulepszanie i personalizowanie usług i marketingu,
  g) szukanie pomocy prawnej w zakresie prowadzenia naszej działalności,
  h) wypełnianie ustawowych przepisów i obowiązków Teamdeck - np. obowiązków podatkowych.
 3. Za zgodą użytkownika wykorzystujemy również jego dane w celu wysyłania mu biuletynów i innych informacji promocyjnych dotyczących naszych lub Apptension produktów, usług, promocji i ofert oraz w celu wyświetlania reklam dostosowanych do jego zainteresowań.
 4. Niektóre dane przetwarzamy automatycznie. Korzystamy z profilowania w następujących przypadkach, na przykład: używamy narzędzi oceny, aby móc powiadamiać i doradzać w zakresie naszych produktów. Umożliwiają one dostosowanie komunikacji i marketingu do potrzeb - w tym badania rynku i opinii.
 5. Informacje osobiste to:a) przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty w odniesieniu do użytkownika,
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach - świadczenia usług oraz przekazywania przez Teamdeck sp. z o.o. informacji marketingowych o naszych usługach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne w związku z celami, dla których są przetwarzane,
  d) dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane,
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane,
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 6. Przetwarzamy wszystkie informacje w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo wszystkich danych, a także aktualizujemy je i uaktualniamy.
 7. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając przycisk "Rezygnacja" w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne ani przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

§3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych i wyłącznie w określonych celach:

a) Twoja tożsamość i inne dane (adres e-mail, adres, numer telefonu) są potrzebne do założenia konta użytkownika na teamdeck.io. i rozpoczęcia korzystania z naszej usługi. Potrzebujemy Twoich danych do wypełnienia zobowiązań umownych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1c RODO,

b) Kontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w sprawie wsparcia dotyczącego naszych usług świadczonych przez teamdeck.io. Chcemy zapewnić naszym klientom doskonałe usługi, dlatego chcemy poznać Twoją opinię o Teamdeck - w takim przypadku możemy czasami skontaktować się z Tobą i zapytać Cię o Twoje odczucia na temat naszego produktu - teamdeck.io - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1b i 1f RODO,

c) Jako administrator danych osobowych i podmiot gospodarczy mamy prawo do skorzystania z pomocy prawnej w zakresie prowadzenia naszej działalności i w tym celu przetwarzania Twoich danych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1b i 1f RODO,

d) Ze względu na przepisy ustawowe i obowiązki Teamdeck - tj. obowiązki podatkowe, fakturowanie naszych usług - możemy przetwarzać Twoje dane - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1c RODO,

e) W wyniku wyrażenia zgody - na przykład w celach marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 par. 1a RODO.

§4. Dane dziennika

 1. Możemy również gromadzić informacje, które przeglądarka klienta wysyła za każdym razem, gdy klient odwiedza naszą Usługę ("Dane dziennika"). Te dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego ("IP") komputera klienta, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu odwiedzane przez klienta, godzina i data wizyty klienta, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.
 2. Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które gromadzą, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszej Usługi. Ci zewnętrzni dostawcy usług mają własne polityki prywatności dotyczące sposobu wykorzystywania takich informacji.

§5. Pliki cookies

 1. Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki klienta ze strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera klienta.
 2. Używamy plików "cookies" do zbierania informacji. Klient może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak klient nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików "cookie", klikając przycisk "OK" na naszej stronie.

§6. Twoje prawa

 1. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a w takim przypadku do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz następujących informacji:
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
  c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  d) o ile to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
  e) istnienie prawa do żądania od nas sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g)w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od użytkownika, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;
  h) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego i istotnych informacji na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla klientów.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (prawo do sprostowania).
 3. Użytkownik ma prawo (prawo do bycia zapomnianym) do uzyskania od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my mamy obowiązek usunięcia jego danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) użytkownik wycofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  c) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych,
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
  a) dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika, przez okres umożliwiający nam weryfikację dokładności danych osobowych,
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez użytkownika do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  d) użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu jego danych.
 5. Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz ma prawo do przekazania tych danych innej firmie bez przeszkód z naszej strony, w przypadku gdy:
  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika oraz
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych użytkownika na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego.
 7. O sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania zgodnie z powyższymi postanowieniami poinformujemy każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie użytkownika poinformujemy go o tych odbiorcach.

§7. Udostępnianie i ujawnianie informacji

 1. Jako dostawca usług za pośrednictwem elektronicznych środków prowadzenia działalności gospodarczej, poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa wszystkich danych dostarczanych przez nasz serwis - Teamdeck.io. Aby zapewnić doskonałą jakość naszych usług, Twoje dane mogą być przekazywane dostawcom usług Teamdeck wykorzystywanych w naszych usługach (Amazon Web Services, Pusher, Podio, Google, Sage HR, Chargebee, Mailchimp, Apptension itp. - procesory). Możemy również udostępniać informacje naszym prawnikom i konsultantom wspierającym Teamdeck w dochodzeniu praw.
 2. W każdym przypadku zawarliśmy niezbędne umowy o przetwarzaniu danych gwarantujące, że podmioty przetwarzające wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi niniejszej Polityki ochrony danych i zapewniało ochronę Twoich praw.
 3. Korzystamy z usług remarketingowych, aby reklamować się na stronach internetowych osób trzecich klientom, którzy odwiedzili nasz Serwis. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wizyty klienta w naszym Serwisie.a) Google: Usługa remarketingu Google AdWords jest świadczona przez Google Inc. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę ustawień Google Ads: http://www.google.com/settings/ads.
  Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - dla przeglądarki internetowej.
  Dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out zapewnia odwiedzającym możliwość uniemożliwienia gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez Google Analytics.
  Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/b) Facebook: Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.
  Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach od Facebooka można znaleźć na tej stronie: https://www.facebook.com/help/164968693837950.
  Aby zrezygnować z reklam Facebooka opartych na zainteresowaniach, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/about/ads/#568137493302217
  Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance.
  Użytkownik może również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnować za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.
  Więcej informacji na temat praktyk Facebooka w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§8. Zgodność i bezpieczeństwo

 1. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić i być w stanie wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszą polityką prywatności. W razie potrzeby dokonujemy ich przeglądu i aktualizacji.
 2. Zarówno w momencie określania środków przetwarzania, jak i w momencie samego przetwarzania, wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, które mają na celu skuteczne wdrożenie zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz włączenie niezbędnych zabezpieczeń do przetwarzania w celu spełnienia wymogów prawa i ochrony praw naszych klientów. Wdrażamy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla każdego konkretnego celu przetwarzania.
 3. My:
  a) prowadzić rejestr czynności przetwarzania, za które odpowiadamy,
  b) stosować pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  c) zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  d) przywrócenie dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego;
  e) testować, oceniać i oceniać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.

§10. Zmiany w niniejszej Polityce ochrony danych

 1. Możemy aktualizować naszą Politykę ochrony danych. Powiadomimy klienta o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę ochrony danych na tej stronie.
 2. Zaleca się, aby klient okresowo sprawdzał niniejszą Politykę ochrony danych pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce ochrony danych wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

§9. Prywatność małoletniego

 1. Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia ("Małoletni").
 2. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób małoletnich poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że ktoś przekazał nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osoby niepełnoletniej poniżej 18 roku życia bez weryfikacji zgody rodzica, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.