Informacje o ochronie danych

ZGODNIE Z ART. 13 PAR. 1,2,4 GDPR

Jako Teamdeck zwracamy uwagę na przepisy bezpieczeństwa dotyczące wszelkich danych osobowych. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o ochronie danych osobowych.

Nazwa i adres administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazujesz za pośrednictwem teamdeck.io jest Teamdeck sp. z o.o. z siedzibą przy ul: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP: 7831720203, REGON: 360404804, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr. 000064642.

Jak mogę skontaktować się z Teamdeck w sprawie moich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z Teamdeck pod adresem contact@teamdeck.io

Jaki jest zakres przetwarzania moich danych osobowych przez Teamdeck?

Teamdeck.io jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Aby świadczyć nasze usługi, potrzebujemy Twojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych przez Teamdeck? Jakie są podstawy prawne takiego przetwarzania?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług na Teamdeck.io. Celem przetwarzania jest wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z umowy wiążącej Teamdeck i Ciebie. Cele przetwarzania rozumiemy jako:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Twoja tożsamość i inne dane są potrzebne do założenia konta użytkownika na teamdeck.io. i rozpoczęcia korzystania z naszych usług. Potrzebujemy Twoich danych do wypełnienia zobowiązań umownych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w sprawie wsparcia dotyczącego naszych usług świadczonych przez teamdeck.io. Chcemy zapewnić naszym klientom doskonałe usługi, dlatego chcemy poznać Twoją opinię o Teamdeck - w takim przypadku możemy czasami skontaktować się z Tobą i zapytać o Twoje odczucia na temat naszego produktu - teamdeck.io.

Art. 6 par. 1b i 1f RODO

Jako administrator danych osobowych i podmiot gospodarczy mamy prawo do skorzystania z pomocy prawnej w zakresie prowadzenia naszej działalności i w tym celu przetwarzania Twoich danych.

Art. 6 ust. 1 b i 1f RODO

Ze względu na przepisy ustawowe i obowiązki Teamdeck - tj. obowiązki podatkowe, fakturowanie naszych usług - możemy przetwarzać Twoje dane.

Art. 6 par. 1c RODO

W wyniku wyrażenia zgody przez użytkownika - na przykład w celach marketingowych i w celu korzystania z naszej usługi newslettera.

Art. 6 ust. 1a RODO

Czy moje dane są przetwarzane w inny sposób?

Niektóre dane przetwarzamy automatycznie. Korzystamy z profilowania w następujących przypadkach, na przykład: używamy narzędzi oceny, aby móc powiadamiać i doradzać w zakresie naszych produktów. Umożliwiają one dostosowanie komunikacji i marketingu do potrzeb - w tym badania rynku i opinii.

Kim są odbiorcy lub kategorie odbiorców moich danych osobowych?

Jako dostawca usług za pośrednictwem elektronicznych środków prowadzenia działalności gospodarczej, poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa wszystkich danych dostarczanych przez nasz serwis - Teamdeck.io. Aby zapewnić doskonałą jakość naszych usług, Twoje dane mogą być przekazywane do:

a) Dostawcy usług Teamdeck wykorzystywanych w naszych usługach:

b) nasi prawnicy i konsultanci wspierający Teamdeck w dochodzeniu praw.

Czy moje dane zostaną przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Przekazywanie danych do jednostek spoza UE może mieć miejsce tak długo, jak jest to konieczne w celu wypełnienia zobowiązań umownych. Oświadczamy, że w takim przypadku zawieramy z naszymi dostawcami usług umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z RODO.

Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Należy tutaj zauważyć, że nasze relacje biznesowe są zobowiązaniem długoterminowym, które jest ustalane na podstawie okresów wieloletnich. Jeśli dane nie są już wymagane w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, są one usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest wymagane - przez ograniczony czas - w celu wypełnienia obowiązków przechowywania dokumentacji zgodnie z prawem handlowym i podatkowym.

Czy podanie danych osobowych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, jednak potrzebujemy Twoich danych do korzystania z teamdeck.io oraz do procesu rozliczeniowego. Brak podania danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z naszych usług i co do zasady brakiem możliwości zawarcia z Tobą umowy.

Jakie są moje prawa?

Jako administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo do:

a) sprostowania danych (art. 16 RODO),

b) usunięcia danych (art. 17 RODO),

c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

d) (art. 21 RODO),

e) w stosownych przypadkach - do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

f) złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego ds. prywatności danych,

g) wycofania udzielonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody dotyczy wyłącznie przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Definicje

Gdpr - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).