Szablon miesięcznego raportu wykorzystania

Oprogramowanie do ewidencji czasu pracy online z szablonem raportu wykorzystania

Raport wykorzystania zespołu to prosty sposób na wizualizację obciążenia pracą zespołu w określonym czasie. 

Szablon raportu wykorzystania zespołu Teamdeck składa się z 3 sekcji:

Nadgodziny członków zespołu

Nadgodziny

Wykres słupkowy wizualizujący nadgodziny członków zespołu. Jest on obliczany na podstawie dostępności zespołu, rezerwacji i kart czasu pracy. Najbardziej przepracowani pracownicy znajdują się na górze wykresu.

Tabela wykorzystania drużyny

Oto szczegółowa analiza danych dotyczących obciążenia pracą zespołu. Możesz zobaczyć zestawienie planowanych i rzeczywistych godzin pracy każdego członka zespołu, ich wykorzystanie (dostępność w stosunku do planowanej pracy) oraz nadgodziny.

Raport wykorzystania zespołu

Oś czasu obciążenia pracą

Oś czasu obciążenia pracą

Ta oś czasu przydaje się w tych trudnych okolicznościach, gdy trzeba przeanalizować, kiedy i w jaki sposób plany uległy wykolejeniu. Wykres ilustruje skumulowaną liczbę godzin planowanych i rzeczywistych, dzięki czemu można dokładnie określić moment, w którym zarejestrowany czas pracy przekroczył szacunki.

Każdy szablon raportu w Teamdeck można dostosować do własnych potrzeb. Oznacza to, że możesz nie tylko zmieniać etykiety i formuły w istniejących elementach, ale także dodawać nowe tabele lub wykresy, cokolwiek uznasz za przydatne. Zobacz przykład miesięcznego raportu wykorzystania zasobów tutaj.