Planowanie zasobów
Planowanie pracy zespołu na osi czasu

Zarządzanie harmonogramem pracy

Przydzielaj rezerwacje członkom zespołu w oparciu o ich wiedzę i dostępność.

Kontrola obciążenia pracą

Zobacz, kto jest zajęty i kto może podjąć więcej zadań. Monitorowanie wykorzystania zespołu w różnych projektach lub działach.

Planowanie przyszłych projektów

Wgląd w potok produkcyjny umożliwia prognozowanie dostępnych pracowników i odpowiednie planowanie.