Mutlu ekiplerin daha üretken olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle Teamdeck, çalışan mutluluğunun üç ana yönünü desteklemek üzere tasarlanmıştır:

Birinci adım: Ekibinizin gerçek iş yükünü görselleştirin. Kimler fazla çalışıyor ve kimlerin yetenekleri önemsiz görevler için harcanıyor? Sonra, işlerin yerini değiştirin.

Teamdeck ile yalnızca dengeli bir program oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda insanları güçlü yönlerine uygun görevlere atayabilirsiniz. İşte mutlu bir ekip bu şekilde en iyi işlerini üretebilir.

Mikro yönetime başvuran veya bazı iletişim kaoslarında yol almaya çalışan şirketler arasında, işyeri şeffaflığından yararlanan iyi yağlanmış ekipler bulabilirsiniz.

Teamdeck herkesi aynı sayfada tutar: ekip üyeleri görevlendirme açısından kendilerinden ne beklendiğini bilir ve yöneticiler işin nasıl ilerlediğini görür.

İş yerinde her şeyini ortaya koyan insanlar, yeniden enerji toplamak ve tutku projelerini takip etmek için biraz kaliteli zamana ihtiyaç duyarlar. Gerçek zamanlı bir uygunluk programınız yoksa, insanların izinlerini yönetmek zordur.

Teamdeck bu garip "Bugün çalışıyor musun?" çağrılarını ortadan kaldırır: kimin ne zaman müsait olduğunu her zaman bilirsiniz.

Ekibinizi daha mutlu edecek özellikler:

Dengeli program

Herkesin mevcut iş yükünü içeren bir takvim, optimum bir iş yükü oluşturmak için gerekli bir adımdır.

Zamanlama çakışması yok

Birinin kapasitesinden daha fazla iş atanması Teamdeck tarafından bildirilir.

Net beklentiler

Her ekip üyesi, çalışma programının müsaitlik durumuna göre koordine edildiğini görür.

Sorunsuz iletişim

Yeni atamalar veya izin talepleri uygulama içinde ele alınır.