Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi doradczej i szkoleniowej

W postępowaniu ofertowym dotyczącym usługi doradczej i szkoleniowej  wybrano następującego wykonawcę:

I część zamówienia:

BIRS Irina Sajnacka, cena oferty 4800,00 zł

II część zamówienia:

BIRS Irina Sajnacka, cena oferty 3500,00 zł


Attachments:

  1. Protokół-ptwarcia-ofert (803.57kB)